Poradnik

Austria

AUSTRIA
(Republika Austrii)
Stolica: Wiedeń
Waluta: euro (EUR)
Język urzędowy: niemiecki

PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Austrii jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy upewnić się, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie i pozwala na stwierdzenie tożsamości.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Nie istnieją zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, nie ma problemów z dostępem do opieki medycznej. Wizyta u internisty kosztuje ok. 60 EUR. Cena jednej doby szpitalnej wynosi od 500 do 1000 EUR (na oddziałach intensywnej opieki medycznej może być wyższa). Poziom opieki medycznej jest wysoki.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - z jakich świadczeń można skorzystać przebywając w Austrii.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie mogą prowadzić pojazdów mechanicznych, nawet jeśli mają prawo jazdy. Na autostradach i drogach szybkiego ruchu bezwzględnie wymagana jest tzw. winieta, czyli nalepka potwierdzająca wniesienie opłaty za korzystanie z płatnych dróg.

Ceny winiet w 2007 r. wynoszą:
• dla jednośladów (kategoria A): roczna – 29 EUR, 2-mie¬sięczna – 10,90 EUR, 10-dniowa – 4,30 EUR;
• dla samochodów do 3,5 t (kategoria B): roczna – 72,60 EUR (ważna przez 14 miesięcy: od 1 grudnia 2006 r. do 31 stycznia 2008 r.), 2-miesięczna – 21,80 EUR, 10-dniowa – 7,60 EUR.
Brak naklejonej we właściwym miejscu przedniej szyby samochodu winiety grozi obowiązkowym wykupieniem jednodniowej winiety w wysokości 120 EUR. Niezatrzymanie pojazdu do kontroli bądź manipulacje z przyklejaniem winiety grożą grzywną do 4000 EUR. Winiety są do nabycia na austriackich stacjach benzynowych, a także w oddziałach PZM w Polsce, na przejściach granicznych południowej Polski oraz na niektórych stacjach paliw. Na pewnych odcinkach autostrad oraz dróg szybkiego ruchu obowiązują ponadto dodatkowe opłaty za przejazd (np. tunelem). 

PRZYDATNE INFORMACJE:
• W razie wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji należy powiadomić policję (tel. 133), straż pożarną (tel. 122) lub pogotowie ratunkowe (tel. 144). Połączenia te są bezpłatne. W Wiedniu można również skorzystać z pomocy medycznej pod numerem tel. 141 (opłaty pobierane za pomoc medyczną są znacznie niższe niż za pomoc pogotowia ratunkowego). Działa także uniwersalny numer pomocy – tel. 112, pod który można dzwonić w każdej sprawie.
• Urzędy w Austrii są otwarte od poniedziałku do piątku, przy czym godziny ich otwarcia są różne. Większość urzędów przyjmuje interesantów od 8.00 do 12.00. We czwartki niektóre urzędy są otwarte również po południu.
• Banki są z reguły czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00, a w czwartki do 17.00 (z przerwami na lunch 12.30–13.30). Sieć bankomatów jest rozbudowana i funkcjonuje sprawnie.

źródło: http://www.msz.gov.pl/


Poczytaj również o innych krajach: