Poradnik

Hiszpania

HISZPANIA
(Królestwo Hiszpanii)
Stolica: Madryt
Waluta: euro (EUR)
Język urzędowy: hiszpański (w niektórych regionach urzę¬dowymi językami są także: baskijski, galicyjski, kataloński).

PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Hiszpanii jest paszport bądź dowód osobisty.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA. Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Publiczna opieka zdrowotna jest bezpłatna w podstawowym zakresie. Mają do niej dostęp wszystkie osoby mające stałe zameldowanie oraz turyści legitymujący się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ).

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - z jakich świadczeń można skorzystać w Hiszpanii.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Kierowca może legitymować się polskim prawem jazdy.

BEZPIECZEŃSTWO. Zagrożenie terrorystyczne związane z działalnością ETA wyraźnie w ostatnich latach zmalało, ale z powodu zagrożenia ze strony terroryzmu międzynarodowego kontrole na lotniskach oraz dworcach mogą być bardzo dokładne, czasem nawet uciążliwe. Niemniej najbardziej realnym zagrożeniem dla turystów jest przestępczość pospolita, głównie napady rabunkowe i kradzieże kieszonkowe. Należy uważać na rabusiów na motocyklach lub motorowerach, którzy wyrywają torebki przechodniom, a także na celowe przebijanie opon samochodowych i kradzieże pod pretekstem pomocy.

PRZYDATNE INFORMACJE:
• W sklepach lub hotelach czasami można się spotkać z odmową przyjęcia karty VISA Electron.
• W wielu hotelach do zameldowania nadal preferowany jest paszport. Może się zdarzyć, że dowody osobiste, zwłaszcza starego typu, nie będą akceptowane.
• Kradzież dokumentów należy zgłosić na najbliższym posterunku policji, a kradzież paszportu również polskiemu urzędowi konsularnemu. Dowód zgłoszenia może służyć jako dokument identyfikacyjny do chwili uzyskania właściwego dokumentu tożsamości.
• W przypadku kradzieży pieniędzy i braku środków finansowych na pobyt czy na powrót do kraju można zadzwonić na telefon stacjonarny krewnych lub znajomych za pomocą linii Poland Direct (rozmowa na koszt abonenta) – nr 900990481. Firmy przekazujące pieniądze, np. Western Union, umożliwiają błyskawiczny przelew pieniędzy, które można pobrać w Hiszpanii (także poza dniami roboczy¬mi) na podstawie dokumentu tożsamości i ośmiocyfrowego numeru-hasła ustalonego z nadawcą.

źródło: MSZ


Poczytaj również o innych krajach: